Algemeen:
Shiatsu Praktijk Nieuwegein verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u altijd met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. Shiatsu Praktijk Nieuwegein verleent géén erotische massages.

Intake en uw gezondheid:
Zijn er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. De eerste 3 maanden van de zwangerschap wordt een massage afgeraden. Na deze 3 maanden is een massage mogelijk, maar alleen met speciale technieken. Shiatsu Praktijk Nieuwegein biedt geen zwangerschapsmassage.

Privacy:
Uw persoonlijke of medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hier schriftelijk om verzoekt.

Annulering:
Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand kosteloos geannuleerd worden. Binnen 48 uur geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend. Shiatsu Praktijk Nieuwegein heeft het recht de opdracht te annuleren indien er - naar het oordeel van Shiatsu Praktijk Nieuwegein - sprake is van een onhygiënische situatie.

Uitsluiting van deelname en behandeling:
Shiatsu Praktijk Nieuwegein behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Cadeaubonnen en klantenkaarten:
De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Een behandelkaart is persoongebonden.

Aansprakelijkheid:
Shiatsu Praktijk Nieuwegein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten, of gebeurtenissen tijdens verrichte diensten, die het gevolg zijn van: ziekten, medicijngebruik, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie, diabetes, zwangerschap, whiplash. Shiatsu Praktijk Nieuwegein is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan de dienstverlener kunnen worden toegerekend.

NB: Shiatsu Praktijk Nieuwegein werkt naast en met de bestaande reguliere geneeskunde. Shiatsu is geen vervanging voor reguliere geneeskunde.ß